Päärata


Kun kerhon ovesta astuu sisään, niin ensimmäisenä näkyy tietenkin ASEMAN KELLO 

Radan alkuperäinen ratakaavio on vuodelta 1985.

Kaksikiskoisen leveäraiteisen radan kiskot ovat Fleischmann ja Roco -fleksikiskoa. Vaihteet ovat Rocon ja Atlaksen ns. 'pitkiä' vaihteita.

Märklin-radan kiskot ovat K-fleksiä. Vaihteet ovat sekä 'pitkiä' vaihteita että normaaleja.

Pääasema on Kalliokylä. Kalliokylän pohjoispäästä alkaa yksiraiteinen linjaosuus kohti piiloratapihaa. Välissä on Rajaharjun kaksiraiteinen kohtauspaikka ja pitkän suoran jälkeen sillan jälkeen tunneliosuus. Tunnelin jälkeen tullaan piiloratapihalle Kiskolaan. Piiloratapiha ei nykyisin ole enää piilossa koska ajo piilopihalle osoittautui nuorempien (ja lyhyempien) kuljettajien kannalta hankalaksi.  Kalliokylän eteläpäässä rata haarautuu moduliradalle kohden Peräkylää ja toisaalta tunneliin kohden piiloratapihaa ja siellä Junamäen (= Kiskola) asemaa.

Märklin-rata kulkee kaksikiskoradan ympäri siten, että Rajaharjun kohdalla on kolmiraiteinen asema-alue. Ennen asemaa haaraudutaan neliraiteiselle varastoraidealueelle.

Pääradan vaihteet käännettiin aiemmin asetinlaitepöydästä. Samasta pöydästä myös kytkettiin virta eri ratajaksoille. Digitaaliaikakaudella pöydästä on luovuttu ja vaihteiden kääntö hoidetaan kyseisen vaihteen kohdalle ratapöydän sivulle sijoitetuilla painonapeilla.

Peräkylän (lohkoradan) vaihteet käännetään ko. lohkoihin sijoitetuilla kytkimillä.