Käyttökokemuksia digitaalijärjestelmästä


Muuntaja-ajosta digitaaliaikaan

Vuoden 1996 syksyllä Risteysasema tarjosi Rocon digitaalijärjestelmän "Digital is Cool" aloituspakettia (RO 41200) hintaan 366 €.
Hintaan sisältyi ICE -junarunko, keskusyksikkö, muuntaja ja yksi käsiohjain. Lisäksi tuli mukana tietenkin 1 x 2,35 m rata Rocon profikiskosta.
Hinta vaikutti järkevältä suhteessa kerhon vuotuisiin budjettivaroihin.
Käsiohjain oli tarpeeksi yksinkertainen, jotta myös kerhon nuorimmat jäsenet selviäisivät junan ohjaamisesta. 

Kun aloituskokoonpanoon lisättiin vielä toinen käsiohjain (RO 10750) 66,66 € ja kaksi dekooderia (RO 10741) 41,66 € kappale,
tuli perushankinnan kokonaishinnaksi 566,66 €.

Vuonna 2005 hankittiin Roco:n uudemman sukupolven digitaalijärjestelmä 10764 ja siihen ns. Lokmaus 2 -ohjain.
Vanhat ohjaimet liitettiin uuteen järjestelmään erityisellä sovitusmoduulilla 10759.
Yksi Roco:n 10764 pystyy käytännössä syöttämään noin neljää samanaikaisesti liikkuvaa veturia.

Ohjainten lukumäärän lisääntyessä (=samanaikaisesti ajossa olevien vetureiden lukumäärä) havaittiin, että yksi 10764 ei riitä syöttämään kaikkia vetureita.
Alkuvuodesta 2007 rata jaettiin kahteen suunnilleen yhtä pitkään osaan. Toista puoliskoa syöttää vanha ajolaite 10764 ja toista ns. booster 10765.

Syyskuussa 2009 vietti junakerho 25-vuotissynttäreitä ja sai lahjana "lisäbudjetin" syksylle 2009.
Synttärilahjalla on kerholle hankittu Roco:n ns. MULTIMAUS ja neljä Lokmaus 2:ta sekä toinen Booster. Näiden turvin on vanhoista Lokmaus 1 -ohjaimista luovuttu.
Kun kaikki ohjaimet ovat samanlaisia, lukuunottamatta "superhiirtä" eli MULTIMAUSia, niin kerholaisten ei tarvitse hallita kahden hieman erilaisen ohjaimen käyttöä.

Keväällä 2010 on vanhoja TAMS:in dekoodereita vaihdettu LENZ:in GOLD (10433)-dekoodereihin. Fleischmann'in vaihtoveturiin on lisätty LENZ:in USP-yksikkö (10490) parantamaan dekooderin ja moottorin virransaantia.

Vetureihin tehdyt muutokset

Veturien virrankulutuksen vähentämiseksi on vanhat hehkulamput vaihdettu valkoisiin LED:eihin.

Nykyisin kaupassa olevissa vetureissa on kaikissa ns. digitaalivalmius eli paikka mihin dekooderi sopii sekä pieni liitin,
johon dekooderi kytketään. Veturin mukana tulee aina ohjelehtinen, jossa seikkaperäisesti neuvotaan miten dekooderi asennetaan.

Vanhaan -80 ... -90 -luvun veturiin dekooderin asentaminen on jo haastavampi juttu.
Dekooderin kokoisen tilan löytäminen on usein ongelma, digitaaliaika kun alkoi vasta 90-luvun puolivälissä.
Kuvat kertovat enemmän kun tuhat sanaa. Fleischmann -vaihtoveturi on tähän mennessä osoittautunut ainoaksi,
johon ei ilman jyrsintää ollut mahdollista saada dekooderia sopimaan. Yksinkertaiseksi ratkaisuksi jäi sijoittaa dekooderi pieneen
umpitavaravaunuun (konduktöörin vaunuun?), joka siis on kiinteästi kytkettynä kyseiseen veturiin.

Ajovalojen suhteen on huomattava, että dekooderin antama jännite on liikaa tasavirtaveturin lampuille.
Lamput on ehdottomasti vaihdettava 18-20 V kestäviin. LED:it vievät huomattavasti vähemmän virtaa kuin hehkulamput,
mutta niiden asentaminen on jonkin verran mutkikkaampaa.

Dekooderia asennettaessa on ehdottomasti tarkastettava, että moottori (siis moottorin sähköiset osat) on eristetty kiskoista.
Ainakin kerhon vanhassa Fleischmann-veturissa on pyörät eristetty vain toiselta puolelta
 ja moottori on kytketty veturin rungon kautta virransyöttöön.
Moottorin sähköinen eristäminen vaatii hieman "funtsaamista", mutta ei ole ylivoimainen tehtävä.

Junakerhon kaksi Märklin-veturia on varustettu Uhlenbrock:in 76200-moniprotokolladekoodereilla,
jotka sallivat ajon Märklin-muuntajalla, Märklin-digitaaliohjaimella (kerholla on käytössä kaksi Märklin Mobile Station 1 -ohjainta) että junakerhon DCC-järjestelmällä.

Ohjelmointia

Dekooderin ohjelmointi on yksinkertaista. Ohjelmointiin riittää käsiohjain.

Rocon digitaalijärjestelmä, sekä vanhempi nyt käytöstä poistettu 10761 & Lokmaus 1:t että 10764/10765 & Lokmaus 2 & Multimaus,  on toiminut hyvin.
Mikään laite ei ole ainakaan vielä rikkoutunut/kärähtänyt. Keskusyksikkö tunnistaa hyvin radan oikosulut ja katkaisee virran.
Kaikki junat pysäyttävää paniikkinappia tarvitaan joskus kun nuoret kuljettajat innostuvat kokeilemaan vauhdin hurmaa.